Firma KOBE organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na szkoleniu prezentujemy rzetelną wiedzę praktyczną, dotyczącą udzielenia pierwszej pomocy nie tylko

w momencie zatrzymania akcji serca, ale także

w przypadku złamań, zaksztuszeń, porażenia prądem i wielu innych. Pokazujemy jak rozpoznać udar i jak skutecznie zareagować podczas zawału serca. Każdy z uczestników posiada możliwość przeciwczenia RKO na fantomie pod okiem osób posiadających wymagane kwalifikacje .

Najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych

w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia. Są to tak zwane „złote” minuty. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku, ma osoba poszkodowana. Szkolenia

z pierwszej pomocy prowadzone przez KOBE to szansa uratowania życia w sytuacji jego zagrożenia, gdy liczy się każda sekunda.

Dążymy do tego, aby jak najwięcej osób znało zasady udzielania tej kluczowej pierwszej pomocy. Szkolenia z pierwszej pomocy udowadniają, że pierwsza pomoc to proste niewymagające wykorzystania przyrządów działa.  Wymagają od osoby jej udzielające wyłącznie podstawowej wiedzy w tym zakresie, dlatego tym bardziej warto odbyć szkolenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne.

Pierwsza pomoc to przede wszystkim prawidłowe    i bezpieczne dla ratującego nawiązanie pierwszego kontaktu z poszkodowanym, co pozwala prawidłowo i trafnie ocenić stan, w jakim się on znajduje oraz podjąć decyzję co do dalszych działań. Szkolenia z pierwszej pomocy uczą ponadto, że należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny. Jeżeli nie, należy sprawdzić, czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne. Gdy parametry życiowe są dostrzegalne, należy zabezpieczyć poszkodowanego, tak by nic więcej już mu się nie stało i wezwać specjalistyczną pomoc.

Oferowane przez nas szkolenia pierwszej pomocy prowadzone są w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonych ratowników medycznych i instruktorów przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego (w tym manekiny, aparaty AED, itp.). Program szkolenia z pierwszej pomocy obejmuje kilka kluczowych obszarów tematycznych. Należą do nich podstawy prawne i zasady postępowania w miejscu zagrożenia, a także

5 bloków tematyczne związane z poszczególnymi rodzajami urazów. Są to zatrucia i oparzenia; zadławienie, krwawienie iw wstrząsy; urazy głowy, oczu i klatki piersiowej; złamania, zwichnięcia, porażenie prądem, oraz urazy związane z agresją zwierząt; a także resuscytację i postępowanie

z nieprzytomnym poszkodowanym. Ponadto szkolenia z pierwszej pomocy dotyczą również zakładowego systemu pierwszej pomocy, w tym punkty z apteczkami.

Szkolenia z pierwszej pomocy skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym ważnym zakresie. Ponadto program szkolenia został dostosowany do potrzeb klientów biznesowych. Mogą wziąć w nich udział pracownicy wybrani przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w ramach systemu zakładowego. Szkolenia przeprowadzamuy u naszych klientów w firmach , placówkach ale również w naszej siedzibie

Zadzwoń lub napisz

tel. (33) 872-69-79

tel. 531-019-550

tel. 575-814-444

kobebhp@gmail.com