Program „Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze  ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zminimalizowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet wynosi 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Adresatami Programu są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub osoby, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Warunki dofinansowania:
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30.06.2029 r.
• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym
• Dla każdego budynku wymagane jest wykonanie audytu energetycznego z wskazanymi pracami termomodernizacyjnymi.


Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu (koszty kwalifikowane w Programie):
Dla domów istniejących :

• wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła
• docieplenie budynków: ścian zewnętrznych, stropów, dachu
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych


Dla domów nowo wybudowanych:
• zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.
Ponadto dofinansowaniu podlega:
• wykonanie audytu energetycznego budynku
• wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia

Zadzwoń lub napisz

tel. 578-008-778
tel. (33) 872-69-79
tel. 575 814 444
tel. 531 019 550
kobedotacje@gmail.com
sklepkobe@gmail.com